29 July 2007

Day 12: Sweden


I helgen reiste vi til Linköping i Sverige for å besøke slektningene til moren min. Faren hennes (min morfar) utvandret fra Småland i Sverige til Sør-Dakota i USA da han var 17 år gammel. Lillesøsteren hans ble igjen i Sverige, og det var én av døtrene hennes som vi besøkte i Linköping. De har besøkt oss et par ganger i USA, og vi har besøkt dem i Sverige, men nå hadde jeg ikke sett dem på nesten 15 år. Det var veldig artig å se dem igjen. Den første dagen satt vi og pratet og pratet og så på bilder og pratet enda mer. Det var spesielt gøy å bli bedre kjent med barnebarnet til min mors kusine. Han er bare sju år gammel, og det var jo første gang vi hadde truffet ham. Vi fikk også spise "smørgåsterte med reker, eggesalat og kalkun" for første gang. Kjempegodt! Seinere på dagen dro vi til IKEA og fant ut at IKEA-butikkene i Sverige er nesten helt like de som er i USA.

(This weekend, we went to Linköping in Sweden to visit my mom's relatives. Her father (my grandfather) emigrated from Småland in Sweden to South Dakota in the USA when he was 17 years old. His little sister stayed behind in Sweden, and it was one of her daughters whom we visited in Linköping. They have visited us a couple of times in the USA, and we have visited them in Sweden, but now I hadn't seen them for almost 15 years. It was really fun to see them again. The first day, we sat and talked and talked and looked at pictures and talked some more. It was especially fun to become better acquainted with the grandson of my mom's cousin. He is just seven years old, and it was of course the first time we had met him. We also got to eat "a sandwich torte with shrimp, egg salad, and turkey" for the first time. Really good! Later in the day, we went to IKEA and found out that the IKEA stores in Sweden are almost exactly the same as those that are in the USA.)


Den andre dagen dro vi på biltur fra Linköping til Kalmar i Småland. På veien stoppet vi for å legge blomster på gravene til noen av slektingene våre. Dessuten dro vi til huset hvor morfaren min ble født. Vi kom i prat med menneskene som eier huset nå, og de inviterte oss inn for å se på huset. Vi tok masse bilder der. Etter det kjørte vi videre til Kalmar hvor vi besøkte Kalmar Slott og Gabriel Keramik. Det ble en kjempefin tur!

(The second day, we took a car trip from Linköping to Kalmar in Småland. On the way, we stopped to put flowers on the graves of some of our relatives. In addition, we went to the house were my grandfather was born. We got to talking with the people who own the house now, and they invited us in to see the house. We took a lot of pictures there. After that, we drove further to Kalmar where we visited Kalmar Castle and Gabriel Ceramics. It turned out to be a great trip!)Day 10: My family


For tre dager siden kom Stephanie og dattera mi, Tina, til Norge. Det er første gang Tina har vært i Norge, så det er ekstra spennende for henne! Det gjør meg glad å være her sammen med familien min. De drar på sightseeing om dagen mens jeg jobber med å gjøre lydopptak til tekstbokprosjektet vårt, og om kvelden går vi på tur i byen eller spiller kort på hotellet.

(Three days ago, Stephanie and my daughter, Tina, came to Norway. It is the first time Tina has been in Norway, so it is extra exciting for her. It makes me happy to be here with my family. They go sightseeing during the day while I work on making audio recordings for our textbook project, and in the evenings we go for walks in the city or play cards at the hotel.)


Day 6: Sightseeing


I går kveld satt jeg på hotellet og leste, og da ringte telefonen. Det var faren min! Han og moren min hadde kommet fram til Oslo om ettermiddagen. De hadde vært på en 12 dagers tur sammen med en gruppe fra Pacific Lutheran University. Faren min fortalte at gruppen deres skulle besøke Vigelandsparken og museene på Bygdøy dagen etter. Derfor bestemte jeg meg at jeg skulle dra til Vigelandsparken og overraske dem.

(Last night, I was sitting and reading at the hotel, and then the telephone rang. It was my dad! He and my mom had arrived in Oslo in the afternoon. The had been on a 12-day tour with a group from Pacific Lutheran University. My dad told me that their group was going to visit Vigeland Park and the museums on Bygdøy the next day. Therefore, I decided that I was going to go to Vigeland Park and surprise them.)

Jeg stod opp tidlig i dag og dro direkte til Vigelandsparken. Det var mange turister i parken, men jeg fant ikke gruppen til foreldrene mine. Jeg trodde at jeg hadde kommet for seint, så jeg bestemte meg for å dra videre til Bygdøy. Der fant jeg ut at det ikke var så lett å finne folk hvis man ikke visste akkurat hvor de var. Jeg var innom Folkemuseet og Vikingskiphuset, men der fant jeg dem ikke. Derfra tok jeg bussen videre til Bydøynes hvor Kontiki-museet, Fram-museet og Sjøfartsmuseet ligger. Det var min siste sjanse. Heldigvis stod de utenfor Kontiki-museet sammen med de andre i gruppen sin. Det var moro å overraske dem og få hilse på de andre menneskene i gruppen deres. Jeg gikk på museet sammen med dem, og etterpå satt vi ute og spiste pølser og drakk kaffe på en utekafé som ligger rett ved fjorden.

(I got up early today and went directly to Vigeland Park. There were many tourists in the park, but I didn't find my parents' group. I thought that I had come too late, so I decided to go on to Bygdøy. There I found out that it wasn't so easy to find people if one didn't know exactly where they were. Jeg stopped by the Folk Museum and the Viking Ship Museum, but I didn't find them. From there, I took the bus further to Bygdøynes where the Kontiki Museum, the Fram Museum, and the Maritime Museum are located. It was my last chance. Fortunately, they stood outside the Kontiki Museum with the others in their group. I went to the museum with them, and afterwards we sat outside and ate hotdogs and drank coffee at an outdoor cafe that is located right next to the fjord.)


Day 5: My Norwegian family

I 1980 var jeg utvekslingsstudent i Norge. Jeg bodde hos en norsk familie på Nesodden og studerte norsk som andrespråk på Universitetet i Oslo. Jeg lærte mye på norskkursene mine, men jeg lærte enda mer av å tilbringe tid sammen med den norske familien min. Det var et fantastisk år for meg. I dag tok jeg båten over til Nesodden og spiste middag hos denne familien. Det var kjempegøy å se dem igjen. Jentene i familien, som var 8 og 11 år gamle den gangen, er nå 38 og 35.

(In 1980, I was an exchange student in Norway. I lived with a Norwegian family on Nesodden and studied Norwegian as a Second Language at the University of Oslo. I learned a lot in my language classes, but I learned even more by spending time with my Norwegian family. It was a fantastic year for me. Today I took the boat over to Nesodden and ate dinner with this family. It was really fun to see them again. The girls in the family, who were 8 and 11 years old back then, are now 38 and 35.)


Day 4: Boat trip

I dag dro jeg på båttur på Oslofjorden. Turen varte i to timer og kostet 210 kroner. Først dro vi til vestsiden av fjorden og så Hovedøya, Lindøya og flere andre. Deretter kjørte vi videre langs vestsiden av Nesodden. Så krysset vi fjorden og så Brønnøya, Nesøya og de andre små øyene på østsiden av fjorden. På øyene så vi mange små hytter og sommerhus. Til slutt kjørte vi forbi Bygdøy og kom tilbake til havna foran Rådhuset.

(Today I went on a boat trip on the Oslo fjord. The trip lasted for two hours and cost 210 crowns. First, we went to the west side of the fjord and saw Hovedøya, Lindøya, and several others. After that, we went further along the west side of Nesodden. Then, we crossed the fjord and saw Brønnøya, Nesøya, and the other small islands on the eastern side of the fjord. On the islands, we saw many small cabins and summer houses. Finally, we went past Bygdøy and come back to the harbor in front of the City Hall.)

22 July 2007

Day 3: City Hall

På Rådhuset i Oslo finner man fantastiske trerelieffer malt over tema av norrøn mytologi. Trerelieffene ble malt av Dagfin Werenskiold (1892-1977), en norsk maler og billedhugger som var sønnen til den kjente, norske maleren og tegneren Erik Werenskiold.

(At the City Hall in Oslo, one can find the fantastic wooden reliefs painted about themes from Norse mythology. The wooden reliefs were painted by Dagfin Werenskiold (1892-1977), a Norwegian painter and sculptor who was the son of the famous, Norwegian painter and illustrator Eric Werenskiold.)